דפוס אופסט


דפוס אופסט שטוח: מכונות גיליון 4 צבעים חדישות.  (ביצוע חוברות איכות, ברושורים, פלקטים, אינסרטים, ספרים, פליירים ועוד) .

עבודות